Mediation

Onder begeleiding samen het conflict oplossen? Schakel een mediator in!

Of het nu gaat om een arbeidsconflict als gevolg van samenwerkingsproblemen, verschil van inzicht, een reorganisatie- of een exit traject, in deze situaties kan mediation een oplossing bieden zonder tussenkomst van de rechter.

Wat wellicht onhaalbaar lijkt, is dat tijdens het mediationproces gezocht wordt naar een maatwerkoplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De conflictpartijen zijn dus actief betrokken bij het vinden van de oplossing.

Wij hebben veelzijdige ervaring in het begeleiden van conflicten tussen personen, zowel op het werk als in de privésfeer.

Als MfN registermediator begeleiden wij de communicatie en onderhandelingen tussen partijen, om tot een oplossing te komen waar beide partijen achter staan.

Wilt u een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. De informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de afspraken, zoals deze zijn vastgelegd in het MfN-reglement.