HR-Diensten

Wij zijn uw partner als het gaat om vraagstukken die betrekking hebben op human resources, mens en organisatie. Wij hanteren een praktijkgerichte en efficiënte aanpak. Samen met u als opdrachtgever geven we invulling aan uw specifieke vraagstuk of verbetertraject.

Onze werkwijze

1. Intake
Tijdens de intake worden in gezamenlijkheid uw behoeften in kaart gebracht. Door de juiste vraagstelling van onze professionals kunnen uw verbetergebieden aan het eind van de bijeenkomst op een kernachtige wijze 
inzichtelijk worden gemaakt.

2. Programmadefinitie
Uit deze fase volgt een gemeenschappelijke definitie van de verbeterprojecten. In de meeste gevallen hanteren we daarbij een quickscan van instroom tot uitstroom en toegepaste modellen van organisatie ontwikkeling, waarmee al uw HR processen en bedrijfskundige aspecten de revue passeren.

3. Uitvoering
De eerder overeengekomen plannen en acties worden nu volgens plan uitgevoerd. Het is van groot belang dat u als opdrachtgever het mogelijk maakt dat onze adviseur de vrijheid heeft onderzoek te verrichten binnen uw organisatie. Uiteraard worden er geen acties ondernomen zonder uw medeweten. Wij verzorgen periodieke rapportages, opdat u betrokken blijft en toe kunt zien op een succesvolle realisatie van hetgeen wat vooraf afgesproken is.

4. Verankering
In deze fase zorgen wij dat bevindingen op een dusdanige wijze verankerd worden in uw bedrijfsproces, dat de voorgestelde en uitgevoerde verbetering blijvend genoemd kan worden. Wij streven ernaar dat onze professional uiteindelijk overbodig wordt, maar dat de kennis bij uw medewerkers blijvend is. Indien nodig dragen wij bij aan een gedegen training of opleiding.